Thursday, March 16, 2017

KAMPUNG NELAYAN : BANJAR KEMUNING

Banjar kemuning adalah sebuah desa yang terletak di bagian timur Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa , desa ini masuk kedalam wilayah Kecamatan Sedati yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan , banyak perahu nelayan berjajar rapi di tepi sungai

sebagai kampung nelayan desa ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan warga pesisir misalnya di sepanjang sungai banyak kaum wanita yang berkumpul untuk mengupas kulit kerang yang baru didapat oleh para nelayan untuk dijual sebagai penopang perekonomian warga sekitar

 ada juga dermaga tradisional yang digunakan oleh nelayan setiap hari untuk tempat bongkar muat dan tempat bersandarnya kapal


photo by : Beni arianto

No comments:

Post a Comment